Kurrikulum Header Mobiel

Welkom bij Kurrikulum.frl

Op deze website vindt u informatie over de realisatie- en testfase van Kurrikulum.frl, wie meewerken en hoe u ook kunt meedenken in het actualisatieproces. In het archief vindt u de informatie over de eerste ontwikkelfase en de bijbehorende documenten.

Welkom bij Kurrikulum.frl

In opdracht van de provincie Fryslân vernieuwen we het curriculum voor de Friese taal en cultuur. De basis voor dit nieuwe curriculum is klaar: de visie op het leergebied en de beschrijving van de kern in de vorm van grote opdrachten en  bouwstenen. We zijn inmiddels gestart met de volgende fase: het opstellen van conceptkerndoelen, het testen van deze doelen en het voorbereiden van de implementatie van het nieuwe curriculum.

Een team bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts werken aan het opstellen en testen van de conceptkerndoelen.  

Via deze website blijf je op de hoogte.

Waarom een nieuw curriculum?

Wie opgroeit in de wereld van nu, heeft onderwijs nodig dat aansluit bij de wereld van morgen. Dat vraagt om een actueel curriculum. Daarom wordt het curriculum van tijd tot tijd herzien. Op dit moment wordt er voor alle vakken gewerkt aan de herziening van de kerndoelen, dus ook voor Friese taal en cultuur.

Proces en planning

Parallel aan het landelijke traject curriculum.nu zijn we in 2018 begonnen met de herziening van het curriculum Friese taal en cultuur. In 2022 heeft de actualisatie van de kerndoelen landelijk een vervolg gekregen. Wij hebben toen ook de herziening van het curriculum voor Friese taal en cultuur weer opgepakt. Je leest hier meer over dit proces en de planning.

Kurrikulum beeldmerk

Berichten

Overhandiging conceptkerndoelen

Op 14 februari 2024 werden op het provinciehuis de conceptkerndoelen Friese taal en cultuur officieel aangeboden.

Testen bij jou op school!

Wij zoeken leerkrachten en docenten die de nieuwe conceptkerndoelen willen uitproberen in hun onderwijspraktijk.

Feedbacksessie

Ben je betrokken bij Fries in het onderwijs en wil jij ook meedenken over het nieuwe curriculum? Geef dat dan hier aan.