WAT

Op gezette tijden kijken we kritisch naar de inhoud van ons onderwijs: is dit wat leerlingen nodig hebben? Dat doen we op allerlei niveaus: in de klas, op schoolniveau en ook op landelijk niveau. Op landelijk niveau gebeurt dat…

WIE

Het ontwikkelteam Fries zal bestaan uit leraren po, leraren vo, schoolleiders po en een schoolleider vo. Het ontwikkelteam werkt samen met taalspecialisten van buiten school. In Fryslân is de laatste jaren in verschillende…

HOE

Het ontwikkelteam komt vier keer bijeen in meerdaagse ontwikkelsessies van drie opeenvolgende dagen. Na elke sessie komen de uitkomsten als concept beschikbaar op deze website. Iedereen kan daar op reageren. De reacties…

Agenda

21 november 2018


Bijeenkomst over de kern van het vak Fries op school

14.00u – 16.30u

Provinciehuis, Leeuwarden

30, 31 januari en 1 februari 2019

Derde ontwikkelsessie van het ontwikkelteam Fries, over kennis en vaardigheden

13, 14, 15 maart 2019

Vierde ontwikkelsessie van het ontwikkelteam Fries

Voortgang

Vanuit Buro kurrikulum.frl wordt gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken zijn er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds zijn ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken? De ervaring tot nu toe is dat deze gesprekken waardevolle informatie opleveren en inspiratie voor het vervolg van het project.

Menu