Agenda

21 november 2018


Bijeenkomst over de kern van het vak Fries op school

14.00u – 16.30u

Provinciehuis, Leeuwarden

30, 31 januari en 1 februari 2019

Derde ontwikkelsessie van het ontwikkelteam Fries, over kennis en vaardigheden

13, 14, 15 maart 2019

Vierde ontwikkelsessie van het ontwikkelteam Fries

Sinds 1 april is het project kurrikulum.frl in opdracht van de Provincie Fryslân stilgelegd, omdat de begroting voor de voortzetting van het project door de provincie getoetst wordt aan Europese en nationale wet- en regelgeving.

Menu