Sinds 1 april is het project kurrikulum.frl in opdracht van de Provincie Fryslân stilgelegd, omdat de begroting voor de voortzetting van het project door de provincie getoetst wordt aan Europese en nationale wet- en regelgeving.

Menu