Onze mensen

Het regieteam van Cedin begeleidt het actualisatieproces. Het team onderhoudt contact met SLO, organiseert de werksessies en zorgt voor uitwerking van de stukken. Dit regieteam bestaat uit drie personen met kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs in het algemeen en Fries in het bijzonder.

Daarnaast beschikt het team over expertise op het gebied van leerdoelen en curriculumontwikkeling, van het vertalen van doelen naar lessen en leerkracht handelen en van projectorganisatie en –aansturing.

Alle teamleden zijn ook in een eerdere fase betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum Friese taal en cultuur. 

Regieteam 2023-2025

bernadet_de_jager

Bernadet de Jager

Regiomanager en projectleider Fries en meertaligheid Cedin


Cedin logo

Ferdau Terpstra

Onderwijsadviseur taal en meertaligheid Cedin


Cedin logo

Elly Attema

Onderwijsadviseur Fries en meertaligheid bij CedinCedin logo

Fardau Visser

Docent Minorities en Multilingualism Rijksuniversiteit Groningen en onderzoek lectoraat meertaligheid en geletterdheid

Cedin logo

Veldgroep 2023 - 2025

De veldgroep bestaat in de fase van het ontwikkelen van conceptkerndoelen uit negen personen. Drie zijn werkzaam in de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs, drie in de bovenbouw (5 t/m 8) en drie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De veldgroep levert in deze fase belangrijke input en feedback op documenten die de basis vormen voor de uitwerking van de conceptkerndoelen en voor de formulering van de conceptkerndoelen zelf.

In de volgende fase, de testfase, breiden we de veldgroep uit met één persoon per bouw.

Op dit moment bestaat de veldgroep uit:

 

Onderbouw

Joke Scheffer

Verschillende scholen

Stichting ROOBOL

Antje van Schepen

RK Daltonschool Sint Martinus

Makkum

Betty Atsma

OBS Holdersnêst

Harkema

Lydia de Jong

 

Sint Radboud

Jirnsum

Bovenbouw

Simone Wijga

OBS Holdersnêst

Harkema

Margreet Bouma

IKC Franciscus

Leeuwarden

Rinskje Braaksma

Dr Theun de Vriesskoalle

Feanwâlden

Bauke Beert Keizer

 

IKC ’t Wad

Harlingen

Voortgezet onderwijs

Tjeerd Kooistra

CSG Liudger

Burgum

Ans Wallinga

docent Fries OSG Singelland

Drachten

Jelte Pinkster

CSG Comenius Mariënburg

Leeuwarden

Djamila Daai

Aeres VMBO en MBO

 

 

Regieteam 2022 - 2023

bernadet_de_jager

Bernadet de Jager

Regiomanager en projectleider Fries en meertaligheid Cedin


Cedin logo

Ferdau Terpstra

Onderwijsadviseur taal en meertaligheid Cedin


Cedin logo

Gerrit Hoekstra

Oud-docent en coördinator Fries Piter Jelles, onderzoeker lectoraat meertaligheid en geletterdheid NHL Stenden

Cedin logo

Veldgroep 2022 - 2023

Onderbouw

Joke Scheffer

Verschillende scholen

Stichting ROOBOL

Antje van Schepen

RK Daltonschool Sint Martinus

Makkum

Elly Attema

Onderwijsadviseur Cedin

Specialist onderbouw

Bovenbouw

Michiel Veenstra

OBS Holdersnêst

Harkema

Harm Veenstra

Verschillende scholen

Stichting De Oarsprong

Aaltsje Vriesinga

De Winde

 Hurdegaryp

Voortgezet onderwijs

Bertus Dorhout

docent Fries CSG Liudger

Burgum

Tjeerd Kooistra 

docent Fries CSG Liudger

Burgum

Ans Wallinga

docent Fries OSG Singelland

Drachten